Годишни финансови отчети

2020

Годишен финансов отчет, счетоводни политики и пояснителни бележки към счетоводния баланс                 на МУЗИКАУТОР към 31.12.2020 г.

Доклад на независимия одитор 

Годишен отчетен доклад за дейността през 2020 година по чл. 94у’ от Закона за авторското право и сродните му права 

2019

Годишен финансов отчет, счетоводни политики и пояснителни бележки към счетоводния баланс на МУЗИКАУТОР към 31.12.2019 г.

Доклад за използването на сумите от фондовете на СНЦ МУЗИКАУТОР през 2019 г.

2018

Годишен финансов отчет, счетоводни политики и пояснителни бележки към счетоводния баланс на МУЗИКАУТОР към 31.12.2018 г.

Доклад за използването на сумите от фондовете на СНЦ МУЗИКАУТОР през 2018 г.

2017

Годишен финансов отчет, счетоводни политики и пояснителни бележки към счетоводния баланс на МУЗИКАУТОР към 31.12.2017 г.

Доклад за използването на сумите от фондовете на СНЦ МУЗИКАУТОР през 2017 г.