Кабелни, сателитни и интернет оператори

ПРЕПРЕДАВАНЕ НА МУЗИКА ОТ КАБЕЛНИ, САТЕЛИТНИ И ИНТЕРНЕТ ОПЕРАТОРИ

Когато едно музикално произведение достига до аудиторията чрез Вашата кабелна, сателитна и интернет мрежа, това е препредаване на музикално съдържание, включено в разпространяваните радио- и телевизионни програми. В този смисъл ползватели са собствениците на предприятия и оператори за препредаване и те имат задължение да лицензират музикалното съдържание по Закона за авторското право и сродните му права.

Това е така, защото музикалният лиценз, който имат собствениците на радиостанции и телевизии за излъчване на програмите им, е различен от този за препредаването им, което осъществяват кабелните, сателитни и интернет оператори. Лицензии за препредаваното музикално съдържание могат да се получат само чрез организации за колективно управление на права.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възнагражденията се определят на база на тарифа, която е съгласувана с представителната организация за сектора – Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори, и е одобрена от Министерство на културата.

Тарифа за препредаване

ДОКУМЕНТИ И ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Информационна карта
Договор за препредаване

ОТЧЕТНОСТ

На всеки три месеца кабелните, сателитни и интернет оператори отчитат пред Музикаутор броя на абонатите си и програмите, които препредават, като използват специално създаден софтуер, до който имат достъп на адрес https://prepredavane.musicautor.org.

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Росица Занева
Мениджър „Препредаване и радиолицензиране“    
prepredavane@musicautor.org
0882 460 403