Радио

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА ОТ РАДИОСТАНЦИИ

Когато едно музикално произведение достига до аудиторията чрез Вашата радиопрограма, това е публично излъчване (безжично или по кабел). В този смисъл ползватели са собствениците на радиостанции и те имат задължение да лицензират музикалното съдържание по Закона за авторското право и сродните му права.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възнагражденията се определят на база на тарифа, която е съгласувана с представителната организация за сектора – Асоциацията на българските  радио- и телевизионни оператори, и е одобрена от Министерство на културата.

Тарифа за ефирни радиа

ДОКУМЕНТИ И ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Декларация за музика и аудитория
Договор индивидуален за ефирно радио

ОТЧЕТНОСТ

В зависимост от договора собствениците на радиостанции подават следния отчет към Музикаутор за използваното от тях музикално съдържание през предходен период:

Отчет за излъчваните произведения 

Отделно от това ползвателите подават и отчет за приходите си през предходната година, съгласно следния образец:

Отчет за приходите

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Росица Занева
Мениджър „Препредаване и радиолицензиране“    
radio@musicautor.org
0882 460 403

 

Лъчезар Павлов
Експерт "Телевизионно и радиолицензиране"
television@musicautor.org
0885 592011