Телевизия

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА ОТ ТЕЛЕВИЗИИ

Когато едно музикално произведение достига до аудиторията чрез Вашата телевизионна програма, това е публично излъчване (безжично или по кабел). В този смисъл ползватели са собствениците на телевизии и те имат задължение да лицензират музикалното съдържание по Закона за авторското право и сродните му права.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възнагражденията се определят на база на тарифа, която е съгласувана с представителната организация за сектора – Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори.
Тарифа за кабелни и сателитни телевизии
Тарифа за ефирни телевизии

ДОКУМЕНТИ И ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Декларация за телевизионен обхват 
Договор за използване на музика в телевизионна програма (кабел и сателит)

ОТЧЕТНОСТ

До края на април всяка година (в зависимост от договора) собствениците на телевизии подават следните отчети към Музикаутор за използваното от тях музикално съдържание през предходната календарна година:
Отчет за излъчваните произведения

Отделно от това ползвателите подават и отчет за приходите си през предходната година, съгласно следния образец:

Отчет за приходите

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Христо Колев
Експерт „Лицензиране телевизии и механични права”
television@musicautor.org
0888 336 144