Издаване на компилация или албум

Ако искате да издадете албум или компилация под формата на CD, DVD или друг носител, Вие се нуждаете от лиценз за възпроизвеждане (записване) и разпространение на произведенията, които ще бъдат включени в албума/компилацията.

Музикаутор отстъпва права за:
► Аудионосители – CD, Vinyl, DVD audio, SACD, Blu Ray Audio и др.;
► Видеоносители – DVD, VHS, Blu Ray Video и др.;
► Приложения към стоки и/или услуги.

В случай че произведението няма да бъде изсвирено и записано наново, а ще използвате оригинален запис, вие се нуждаете от отделно разрешение за използването на записа и инкорпорираното в него изпълнение. Това са сродните права върху записа и изпълнението, които се отстъпват директно от продуцента. Музикаутор не управлява сродни права.

АВТОРСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Авторските възнаграждения за издаване на музика под формата на албум/компилация се изчисляват като процент от продажната цена на всеки отделен носител и са в размер не по-малък от предвидените в Тарифата минимални възнаграждения за носител.

Когато носител съдържа произведения с изтекъл срок на защита, както и произведения, които не са част от репертоара на Музикаутор, авторските възнаграждения се намаляват пропорционално на времетраенето на произведенията от репертоара на Музикаутор от общото времетраене на албума/компилацията.

Авторски възнаграждения се дължат и за носители, които се разпространяват с нетърговска цел. Дължимите за тях авторки възнаграждения са в размер на посочените в Тарифата минимални възнаграждения.

Тарифа за аудио- и видеоносители

ДОКУМЕНТИ И ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за албум/компилация върху звуконосител
Договор за албум/компилация върху видеоносител
Договор за музика във филми върху видеоносител
Заявление за сключване на договор за механично възпроизвеждане и разпространение

КОНТАКТИ

Христо Колев

Експерт „Лицензиране телевизии и механични права”

hristo_kolev@musicautor.org

0888 336144