DJ плейлисти

За дейността си всеки DJ следва да получи лиценз за възпроизвеждане на произведенията от плейлистите, които създава, върху сървър или друго техническо устройство, позволяващо запис на файлове.

Записаните в България произведения могат да бъдат публично изпълнявани в чужбина. В случай на проверка се представя сключеният с Музикаутор договор за механично възпроизвеждане.

ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА

Механичният лиценз не отменя задължението за лицензиране на публичното изпълнение на произведенията от Вашите плейлисти. За разлика от механичния лиценз обаче, лиценз за публично изпълнение трябва да получи лицето, стопанисващо озвучавания обект, а не Вие.

ТАРИФИ И ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Тарифа за DJ-и, в сила от 30.11.2022 година
Примерен договор

КОНТАКТИ

Христо Колев

Експерт „Лицензиране телевизии и механични права”

hristo_kolev@musicautor.org

0888 336144