Музикални играчки

Производството и/ или вносът на музикални играчки изисква получаване на лиценз за възпроизвеждане (записване) и разпространение на включените в играчката музикални произведения.

Авторските възнаграждения се определят според това дали музиката е основна част от функциите на играчката и на база броя използвани произведения („до 5“ и „над 5“). 

ТАРИФА И ПРИМЕРЕН ДОГОВОР

Тарифа за музикални играчки
Примерен договор

КОНТАКТИ

Михаела Профирова
Мениджър „Mеханично лицензиране и разпределение”
mihaela_profirova@musicautor.org