Музикални играчки

Производството и/ или вносът на музикални играчки изисква получаване на лиценз за възпроизвеждане (записване) и разпространение на включените в играчката музикални произведения.

Авторските възнаграждения се определят според това дали музиката е основна част от функциите на играчката и на база броя използвани произведения („до 5“ и „над 5“). 

ТАРИФА И ПРИМЕРЕН ДОГОВОР

Тарифа за музикални играчки
Примерен договор

КОНТАКТИ

Христо Колев

Експерт „Лицензиране телевизии и механични права”

hristo_kolev@musicautor.org

0888 336144