Аудиомаркетинг

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА ЗА АУДИОМАРКЕТИНГ

Компании, които предлагат услугата аудиомаркетинг, т.е. подреждане на плейлисти за озвучаване на търговски и туристически обекти, следва да имат музикален лиценз за възпроизвеждане на копия на произведенията върху обслужващите сървъри или други технически устройства.

ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА

Имайте предвид, че задължение за лицензиране на публичното изпълнение на музика има лицето, стопанисващо озвучавания обект, а не компанията за аудиомаркетинг. При желание от страна на компанията, обаче, тя може да предостави на своите клиенти и обща услуга за плейлисти и озвучаване с уредени авторски права, като подпише договор с Музикаутор в полза на трето лице.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

За определяне размера на възнагражденията се ползва т. 29 от:

Тарифа за публично изпълнение в туристически и търговски обекти, валидна от 01.01.2016 г.

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за аудиомаркетинг

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Снежана Ашминова
Специалист „Лицензиране публично изпълнение”
snezhana_ashminova@musicautor.org
0882 579 962