Кино

ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА ПРИ КИНОПОКАЗ

Когато едно музикално произведение достига до аудиторията чрез прожекция на филм, това е публично изпълнение. В този смисъл, ползватели са лицата, организиращи кинопоказ, по отношение на музикалното съдържание във филмите, и те имат задължение да го лицензират по Закона за авторското право и сродните му права.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възнагражденията се определят на база на тарифа, одобрена от Министерство на културата.

Тарифа за кина с действие от 01.01.2016 г. 
Тарифа за кина с действие до 31.12.2015 г.

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за кина 

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Снежана Ашминова
Специалист „Лицензиране публично изпълнение”
snezhana_ashminova@musicautor.org
0882 579 962