Транспорт

ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА В ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Когато едно музикално произведение достига до аудиторията при пътуване в публичен транспорт, независимо дали е с платен или безплатен вход, това е публично изпълнение. В този смисъл ползватели са лицата, стопанисващи транспортни средства, в които звучи музикално съдържание, и те имат задължение да го лицензират по Закона за авторското право и сродните му права.

*При ползване на музика от водачите на превозни средства в обособена кабинка, като по този начин не се озвучава салона с пътниците възнаграждения не се дължат.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възнагражденията се определят на база на тарифа, одобрена от Министерство на културата.

► Тарифа за транспорт

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

► Договор за транспорт

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Снежана Ашминова
Специалист „Лицензиране публично изпълнение”
snezhana_ashminova@musicautor.org
0882 579 962