Театър

ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА ПРИ ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Когато едно музикално произведение достига до аудиторията чрез театрална постановка или спектакъл, това е публично изпълнение. В този смисъл, ползватели са лицата, организиращи представлението, по отношение на използваното музикалното съдържание и те имат задължение да го лицензират по Закона за авторското право и сродните му права.

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Момчил Даскалов
Мениджър „Лицензиране публично изпълнение”    
momchil_daskalov@musicautor.org
0886 86 11 41