Театър

ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА ПРИ ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Когато едно музикално произведение достига до аудиторията чрез театрална постановка или спектакъл, това е публично изпълнение. В този смисъл, ползватели са лицата, организиращи представлението, по отношение на използваното музикалното съдържание и те имат задължение да го лицензират по Закона за авторското право и сродните му права.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Възнагражденията се определят на база на тарифа, която е съгласувана с представителната организация за сектора – Българската асоциация на работодателите в областта на културата, и е одобрена от Министерство на културата.


Тарифа за публично изпълнение в театри, валидна от 11.06.2021 г.

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Снежана Ашминова
Специалист „Лицензиране публично изпълнение”
snezhana_ashminova@musicautor.org
0882 579 962

Прочети още