Рекордна сума от 8 490 000 лева е събрало сдружението на автори Музикаутор през 2019 година

28.04.2020 г.

Музикаутор ще участва в оздравяването на творческия сектор, който страда от кризата с коронавируса

Музикаутор отчита постоянен тренд на нарастване на приходите от авторски възнаграждения, като през 2019 г. сдружението е събрало рекордните 8 490 270 лева. Това става ясно от публикувания годишен отчет на сайта на организацията за 2019 г. В него може да се намери детайлна информация за секторите, от които се събират авторски възнаграждения, и за стъпките на сдружението в посока развитие и отваряне на нови перспективи за авторите и издателите на музикални произведения, особено с оглед безпрецедентната ситуация с коронавируса.

Ръст на събраните авторски възнаграждения се наблюдава в почти всички сектори. През 2019 г. Музикаутор събира със 72% повече приходи от дигитално използване на музикални произведения спрямо предходната година. Постъпленията са в размер на 353 339 лв., а 76,2% от тях са от дигитални платформи, като основната част са приходи от YouTube. През изминалата година Музикаутор сключи договор с водещата платформа за видеосподеляне за по-високи авторски възнаграждения, като лицензира репертоара на своите членове не само за територията на България, но и за Германия, Великобритания, Испания, Гърция и Турция.

Секторът на концертите също отчита рекордни приходи – с 36% повече спрямо 2018 г. те са в размер на 689 615 лв. Основно предизвикателство за Музикаутор бяха порочните практики на редица организатори на концерти, които през годините ощетиха носителите на авторски права върху музиката с над 1,5 млн. лева. През 2019 г. Музикаутор и представителната организация „Сцена Музика“ стартираха разговори за решаване на проблемите и изсветляване на сектора, които доведоха до споразумението и новата тарифа от 2020 г. за авторските възнаграждения при организирането на концерти.

От сектора на сателитните, кабелни и интернет оператори е събрана сумата от 1 095 279 лв., което е с 84% повече спрямо предходната година. Ръстът се дължи на отпадане на отстъпки за тези оператори поради голямо забавяне на плащанията, но и поради по-високия брой абонати, които са декларирани в отчетния период. Напомняме, че отчитането на занижен брой абонати бе практика в предишни години и този сив сектор се отразяваше на размера на авторските възнаграждения.

Сериозен ръст от 44% се отбелязва при лицензирането на механични носители въпреки тенденцията от последните години за спад в продажбите на физически носители. Приходите от механични права за 2019 г. са 132 570 лв. Освен компакт дискове в този сектор Музикаутор лицензира музикални играчки, сървъри и други устройства, върху които се записват и съхраняват файлове с музика.

Все още плавно нарастват възнагражденията от сектора на туризма и търговията, като през 2019 г. те са в размер на 1 304 530 лв. Музикаутор продължава да работи за обхващане на пазара и нарастване на броя на лицензираните обекти. Тази тенденция следва да се засили с оглед въведените от 2019 г. контролни функции на общините за наличието на музикални лицензи в туристическите и търговски обекти.

Предизвикателство пред Музикаутор е актуализирането на тарифата за телевизии. Приходите през 2019 г. от този сектор отбелязват спад и са в размер на 2 762 894 лв. В същото време в контекста на другите европейски пазари авторските възнаграждения от телевизионно използване в България са силно подценени. Заедно с това Музикаутор с тревога отчита забавяне на плащанията от страна на Българската национална телевизия, въпреки че тя е основен ползвател на музика и то на българско творчество, което следва да насърчава и подкрепя.

Приходите от радиостанции през 2019 г. са с минимален ръст, като са събрани 1 698 918 лв. Все пак в сектора се наблюдава позитивна тенденция за намаляване на размера на забавените плащания от радио операторите.

През изминалата година усилията на Музикаутор бяха фокусирани в разработката на новия софтуер и изграждане на базата данни на новата система MUSIT. Очакванията са, че софтуерът ще автоматизира голяма част от процеса по разпределение на събраните авторски възнаграждения и ще даде редица онлайн функционалности за удобство на членовете на сдружението.

Музикаутор продължава да търси и намира форми за защита на авторския труд чрез предложения за законодателни промени, които популяризира със своите кампании. Музикаутор разбира, че процъфтяваща музикална индустрия в България може да има, ако има стимул за българските автори да генерират ново и все по-добро творчество. Това е и смисълът на работата на Културния фонд на Музикаутор, който през 2019 г. финансира проекти на 85 български автори с над 300 000 лева. От тях 60 000 лева бяха целево отделени за млади автори.

През 2019 г. Музикаутор проведе проучване за наличието на квоти за местна музика в медиите в други държави. То показа че подобни механизми съществуват на много места, сред които Полша, Словения, Дания, Швейцария, Великобритания, Естония, Португалия, Белгия, Франция, Унгария, Словакия, Македония, Нидерландия, Украйна и други. Музикаутор също инициира национално представително проучване за нагласите на българското общество към българската култура и музика, проведено от агенция „Алфа Рисърч“. Според него 72% от хората искат да слушат в българските медии повече музика на български език и имат очаквания 6 от 10 песни да са български. Това доведе до предложенията на Музикаутор за законово въвеждане на 1/3 квота за българска музика и кампанията от 2020 г. „Обичам българската музика“.

В годишния си отчет за 2019 г., чиято подготовка бе заварена от кризата с коронавируса, Музикаутор заявява, че съзнава своята отговорност за активно участие в оздравяването на творческия сектор, който силно страда от непредвидената ситуация. Въпреки това творците намират своите пътища за връзка с обществото във виртуалната среда, създавайки атмосфера на съпричастност, позитивизъм, пример и воля за преживяване на трудностите. С това творчеството демонстрира своята централната роля в изграждането на устойчиво социално сближаване. За творческите общности и личности е съществено разработването на политики и финансови механизми в тази ситуация, за което Музикаутор ще продължава да съдейства чрез дейността си.