Musicautor

Musicautor is an organization of composers, authors and music publishers for collective management of copyright.

Musicautor offers more than 95% of the world's musical repertoire for the Bulgarian market. It represents over 3000 Bulgarian authors and also over 2 500 000 authors from all over the world, who are members of sister societies, with whom Musicautor has contracts for reciprocal representation.

Musicautor actively works with the International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). It has been their member since 1993. Musicautor works by CISAC’s professional rules for societies for collective management of copyright in music. Since 1996 Musicautor has been also a member of Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique (BIEM).

Practices

As a society for collective management of copyright (CMO) in music Musicautor:

► licenses, i.e contractual arrangements with the users, whose’ businesses benefit from musical works – media and operators, facilities and retail establishments, web platforms and sites, concert promoters and others;

► collects rightholders’ royalties from the users based on tariffs, authorized by the Ministry of Culture;

► distributes royalties amongst the rightholders, in compliance with the adopted Distribution rules by the General Assembly;

► is non-profitable.

To carry out its practice as a CMO, Musicautor has a current registration in the Ministry of Culture and it is part of the Law for the non-profit corporate bodies (legal entities) and Law on copyright and related rights.

Our Mission

Musicautor encourages and protects authors by introducing innovative practices for revenue enhancement in the use of their works. We believe that by meeting the current legal, licensing and technological standards in collective management of copyright, we would be acknowledged by the authors, users, employees and international sister societies as a scrupulous and reliable partner. Our team recognizes and assumes responsibility through its practices to be a factor in the sustainable integration, affirmation and implementation of copyright in the value-system of the Bulgarian society.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Нашата кауза е да защитаваме интересите на авторите, когато се използват техните музикални произведения, като осигурим справедливо заплащане за труда им. Музикаутор работи в посока подобряване на авторските възнаграждения чрез лицензионната си политика и чрез внедряване на високотехнологични и иновативни продукти в работата си, с които да повиши обема на администрираните данни в по-кратки срокове.

Формирайки мотивиран, квалифициран и постоянно развиващ се екип, приемаме ползвателите като свои клиенти и партньори и им предоставяме лесна и бърза лицензионна услуга.

В работата си екипът на Музикаутор се стреми към повишаване на познанията на авторите относно техните права и начина им на управление, както и към утвърждаване на авторското право в ценностната система на обществото.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

1) Високи технологични стандарти;
2) Прозрачност и отчетност към авторите. Бърз ритъм на разпределение;
3) Ефективност при комуникацията и лицензирането на репертоар към ползвателите;
4) Ефективна и градивна комуникация (и спазване на добър тон) с членовете на дружеството, международните ни партньори и всички институции, които имат отношение към дейността на Музикаутор;
5) Инициатива за модернизиране и адаптиране към постоянно променящата се среда (технологична, правна).