Authors

Като организация за колективно управление на авторски права Музикаутор представлява правата на композитори, текстописци, преводачи, аранжори, автори на обработки, музикални издатели и субиздатели, както и наследници на тези лица.

Основната дейност на Музикаутор е да лицензира ползвателите на музикални произведения в България, да събира дължимите авторски възнаграждения, след което да ги разпределя към правоносителите. Съгласно Закона за авторското право и сродните му права Музикаутор е организация, извършваща дейност в полза на авторите, и не реализира печалба.

Механизмът за колективно управление на права е отдавна разпространен в целия свят и той осигурява на авторите възможност да получават възнаграждения от голям брой ползватели, без да е необходимо да се свързват с тях поотделно. От друга страна, ползвателите могат да получат правата за използване на голям брой музикални произведения, без да се налага да се свързват с всеки един автор/правоносител.

Към момента Музикаутор представлява правата на своите над 2800 директни членове и на над 2 500 000 автори от цял свят, които са членове на сродни авторски дружества от повече от 100 държави, като събира и разпределя дължимите авторски възнаграждения от територията на България. По силата на договори с Музикаутор сродните авторски дружества се грижат за правата на българските автори и техния репертоар по света. Вижте списък на дружествата, с които Музикаутор има договори

Музикаутор работи активно с Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори (CISAC), като се ръководи от Професионалните правила на CISAC за сдружения за колективно управление на авторски права в музиката. Организацията е член и на Международното бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане (BIEM).

Read more