Разпределението от Малки права 2019 ще приключи до края на месец септември

28.07.2020 г.

Уважаеми членове,

Продължава имплементирането на новия софтуер на Музикаутор – MUSIT, който значително ще облекчи работата по разпределението на авторските възнаграждения, ще намали времето, за което то се извършва, и ще даде нови възможности и функционалности в полза на авторите.

Информираме ви, че в тази връзка разпределението от Малки права 2019 г. ще приключи в законовия срок до края на м. септември 2020 г., след което ще можете да получите своите авторски възнаграждения.

Междувременно от 1 август 2020 г. стартираме изплащането на средства от Социалния фонд на Музикаутор, с които ежегодно подпомагаме своите членове, навършили 63-годишна възраст.

Оставаме на ваше разположение!

Екипът на Музикаутор