Кампания "За повече българска музика в ефира"

12.02.2020 г.

Националната кампания за повече българска музика в ефира под надслов „Обичам българската музика“ има за цел да обедини артисти, творци, автори, общественици, браншови организации, както и гражданското общество около идеята за защита на българската музика като неделима част от българската културна идентичност.

Според национално представително изследване на „Алфа Рисърч” съществува обществена необходимост за повече българска музика в родния ефир. Резултатите показват, че 72% от хората искат да слушат в българските медии повече музика на български език и имат очаквания 6 от 10 песни да са именно български. В същото време статистиката на Музикаутор показва, че делът на българската музика в ефира намалява и през 2018 г. е едва около 20%.

Негативната тенденция може да бъде обърната чрез работещ законов регламент, с който да се въведат квоти за българска музика в медиите. Законовите предложения на Музикаутор са в съответствие с добрите европейски практики и целят съхранението и развитието на българското творчество, език и култура.

Подпишете петицията за повече българска музика на https://www.peticiq.com/250442

Кампанията продължава да получава подкрепа от множество организации, сред които:

► Музикаутор

► Филмаутор

► Артистаутор

► Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

► Сдружение на независимите автори, музиканти и продуценти

► Съюз на българските композитори

► Фестивала за поп и рок музика „София“

► Сдружение „Сцена музика“

► Група Хоризонт автор и организатор на кампанията „Изпей „Обичам те“ на български“ за повече българска музика в радиоефира на България

► Асоциация на професионалните фотографи

 

Read more