Radio/TV monitoring of the broadcasting of your works

Музикаутор предоставя на своите членове услуга за мониторинг на музикално съдържание в радио и телевизионни канали, излъчващи на територията на България. Услугата се осъществява от BMAT – световен лидер в мониторинга на музика, който гарантира до 99% разпознаване на произведенията в радио-телевизионния ефир. Чрез ВМАТ се осъществява мониторинг на медиите, лицензирани от Музикаутор, чиито отчети се вземат предвид при разпределението на изплатените авторски възнаграждения.

За да използвате услугата, е необходимо да подадете заявка за създаване на акаунт в системата Vericast на BMAT и да качите своите произведения в нея. Заявката си (три имена и имейл) трябва да изпратите на: yana_novoselska@musicautor.org.

Инструкция за качване на произведения в системата Vericast на BMAT
Влезте във Vericast от: http://vericast-upload.bmat.me

Схема за транслитерация, използвана от Музикаутор