Cultural fund

Културният фонд на Музикаутор подкрепя българските автори в създаването на музика и насърчава развитието на музикалния бизнес в България. Фондът се финансира с отчисления от приходите на Музикаутор, определени в Правилата за разпределение на организацията и приети от Общото събрание.

Културният фонд на Музикаутор работи съгласно Правилник за дейността, приет от Управителния съвет и от Общото събрание на сдружението, и от финансова подкрепа могат да се възползват само членовете на Музикаутор.

Read more