Concerts

ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ КОНЦЕРТИ И ДРУГИ МУЗИКАЛНИ ПРОЯВИ

Когато едно музикално произведение достига до аудиторията с изпълнение на живо, независимо дали е с платен или безплатен вход, това е публично изпълнение. В този смисъл ползватели са лицата, организиращи концертите.

Ако провеждате инцидентно събитие, при което се ползва музика на живо или чрез запис, също се извършва публично изпълнение на музика. Такива събития са ревюта, балове, увеселения, изложби, панаири, карнавали, събития с рекламна цел, конкурси, състезания, циркови представления, чествания, провеждане празници на градове, паради, празнични шествия и други мероприятия, в т.ч. благотворителни.

Във всички тези случаи организаторите имат задължение да лицензират музикалното съдържание съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

 

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

При организация на концерти

Възнагражденията се определят на база на тарифа, одобрена от Министерство на културата.

Тарифа за концерти, валидна от 28 май 2020 г
Тарифа за концерти, валидна до 27 май 2020 г.
Тарифен калкулатор по тарифата, валидна до 27 май 2020 г.

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ОТСТЪПКИ

Музикаутор предлага на организаторите на концертни и други прояви договор, който по закон се сключва преди провеждането на събитието и урежда на авторските права за музиката, включена в него.

Еднократен договор 

 

ЗАЯВКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Заявка за сключване на договор

ОТЧЕТНОСТ

Организаторите на концерти и други прояви имат законово задължение да представят отчети (сетлисти) за използваната по време на събитията музика. По този начин Музикаутор разпределя точно възнагражденията на правоносителите.

За тази цел на concerts@musicautor.org можете да изпратите следните попълнените отчетни форми:

Отчет за използвани произведения 

Отчет за икономическата стойност 

ЛИПСА НА ЛИЦЕНЗ ЗА ВАШЕТО СЪБИТИЕ

Ако нямате договор за авторските права за музиката, използвана на Вашето събитие, имайте предвид, че:
► Незаплащането на дължимите възнаграждения ощетява авторите и техния труд;
► Може да Ви бъде наложена санкция от Министерство на културата в размер от 2 000 до 20 000 лв. при установяване на първо нарушение и от 3 000 до 30 000 лв. при следващо;
► Може да Ви се търси наказателна отговорност по смисъла на чл. 172а от Наказателния кодекс;
► Музикаутор може да подаде граждански иск срещу Вас за обезщетение съгласно Закона за авторското право и сродните му права в размер от 500 до 100 000 лв.

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Кристиан Чокуров
Мениджър „Лицензиране концерти”
kristian_chokurov@musicautor.org
0884 96 00 93

Жана Петрова
Мениджър „Лицензиране концерти“
zhana_petrova@musicautor.org
0882 64 58 94

Гергана Мечкова
Мениджър „Лицензиране концерти“
gergana_mechkova@musicautor.org
0885 592011

concerts@musicautor.org (за изпращане на сетлисти и отчети от концерти)

 

Read more