Mechanical use

Отстъпване на право за механично използване касае всички случаи, в които музикални произведения и свързани с тях литературни произведения се възпроизвеждат върху носител, в това число, но не само: CD, DVD, флашки, играчки, сървър или друго устройство, което позволява записване и съхраняване на файлове с произведения.

Read more