Audio/video on demand

При audio/video on demand услугите крайните потребители сами избират съдържанието, което да гледат или слушат, както и кога и от къде да осъществят достъп до него. При този вид стрийминг услуги потребителите нямат възможност да съхраняват копия на музика и филми на компютъра си или на друго устройство. Съгласно ЗАПСП ползватели са лицата, предоставящи audio/video on demand услуги, и те имат задължение да уредят авторските права за предоставяното от тях музикално съдържание (вкл. във филмите).

Забележка: Платформи, при които партньори (продуценти и агрегатори) и крайни потребители качват съдържание, се наричат User Generated Content платформи (напр. YouTube, Vbox7). Задължение за уреждане на правата имат собствениците на тези услуги, а не потребителите.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИ

Размерът на дължимите авторски възнаграждения се определя съгласно тарифа, утвърдена от министъра на културата със Заповед № РД09-641/02.12.2013 г.

Тарифа за audio/video on demand

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за Audio/video on demand

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Росина Петрова 
Мениджър „Развитие на дигитални права”, Международни отношения​
rosina_petrova@musicautor.org


Яна Тодорова 
Юрисконсулт, Мениджър „Развитие на дигитални права”, Международни отношения
yana_todorova@musicautor.org
 

Зюре Чаушева 
Специалист „Авторски права, лицензиране и разпределение”
zyure_chausheva@musicautor.org


Румяна Колева 
Мениджър „Дигитално лицензиранe”, Международни отношения - в отпуск по чл. 163 от КТ
rumyana_koleva@musicautor.org