Онлайн телевизия

Онлайн телевизията е стрийминг услуга, при която програмата е предварително зададена от доставчика на услугата и крайните потребители не могат да избират какво да гледат. Онлайн телевизията може да бъде достъпна в интернет или мобилна среда (безплатно или платено). Съгласно ЗАПСП ползватели са собствениците на онлайн телевизии и те имат задължение да уредят авторските права за музикалното съдържание, включено в телевизионната програма.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Ралица Петкова 
Специалист „Дигитално лицензиранe”, Международни отношения 
ralitsa_petkova@musicautor.org

Зюре Чаушева 
Специалист „Авторски права, лицензиране и разпределение”
zyure_chausheva@musicautor.org