Даунлоуд на музика

При музикалните даунлоуд услуги крайните потребители свалят в дигитален формат песен (сингъл) или цял албум и го съхраняват за неограничено време на свое устройство – телефон, таблет, компютър и т.н. Съгласно ЗАПСП ползватели са собствениците на сайтове и дигитални платформи, предоставящи безплатни или платени даунлоуд услуги, и те имат задължение да уредят авторските права за предоставяното от тях музикално съдържание.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Размерът на дължимите авторски възнаграждения се определя съгласно тарифа, утвърдена от Министъра на културата със Заповед № РД09-101/30.03.2012 г.

Тарифа за даунлоуд на музикални произведения

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ

Договор за даунлоуд на музикални произведения

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Росина Петрова 
Мениджър „Развитие на дигитални права”, Международни отношения​
rosina_petrova@musicautor.org


Яна Тодорова 
Юрисконсулт, Мениджър „Развитие на дигитални права”, Международни отношения
yana_todorova@musicautor.org
 

Зюре Чаушева 
Специалист „Авторски права, лицензиране и разпределение”
zyure_chausheva@musicautor.org


Румяна Колева 
Мениджър „Дигитално лицензиранe”, Международни отношения - в отпуск по чл. 163 от КТ
rumyana_koleva@musicautor.org