Даунлоуд на филми

При услугите за даунлоуд на филми крайните потребители свалят в дигитален формат филм и го съхраняват за неограничено време на свое устройство – телефон, таблет, компютър и т.н. Съгласно ЗАПСП ползватели са собствениците на сайтове и дигитални платформи, предоставящи безплатни или платени даунлоуд услуги, и те имат задължение да уредят авторските права за включеното във филма музикално съдържание.

РАЗМЕР НА АВТОРСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Размерът на дължимите авторски възнаграждения се определя съгласно тарифа, утвърдена от министъра на културата със Заповед № РД09-102/30.03.2012 г.

Тарифа за даунлоуд на филми, включващи музикални произведения

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и сключване на договор.

КОНТАКТИ

Румяна Колева 
Мениджър „Дигитално лицензиранe”
rumyana_koleva@musicautor.org