Royalties payments

Авторите получават своите възнаграждения от Музикаутор по следните начини:

► лично от касата на сдружението;
► по банкова сметка, посочена от правоносителя.

ЦЕЛОГОДИШНО ОТ:

► Концерти;
► Суми от чужбина;
► Суми, постъпили индивидуално за всеки автор.

ЧЕТИРИ ПЪТИ ГОДИШНО ОТ:

Механични права:
► след 20.05/20.06
► след 20.08/20.09
► след 20.11/20.12
► след 20.02/20.03

ДВА ПЪТИ ГОДИШНО ОТ:

Интернет сайтове и платформи за стрийминг и сваляне на музика:
► след 20.04
► след 20.10

ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ОТ:

Телевизия, радио, препредаване, кино, туристически и търговски обекти:
► след 30.09 на следващата година от излъчването

Интернет радио и телевизия:
► след 20.10 на следващата година от излъчването

 

За повече информация:

Даниела Николаева
Счетоводен отдел
accounting@musicautor.org
0879 54 23 61

Елена Милушева
Счетоводен отдел
elena_milusheva@musicautor.org
0879 54 23 61

Read more